แบบคำขอจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (บ.อ. 01)

เนื่องด้วยทาง บริษัท โกไฟว์ จำกัด จะทำการลงทะเบียน แบบคำขอจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (บ.อ. 01) แทนท่าน จึงรบกวนกรอกข้อมูลที่สำคัญตามแบบฟอร์มนี้

ทางบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลท่าน

บทความที่น่าสนใจ

>