April 8, 2021

Service provider หรือ ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax invoice และ e-Receipt และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เป็นผู้ดำเนินการ จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาไฟล์เอกสาร etax แทนผู้ประกอบการ โดยจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กรมสรรพากรและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) หรือ ETDA กำหนดอย่างเคร่งคัด

Service provider ยังเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการใช้งาน etax ให้สามารถใช้งานได้ง่าย มีความถูกต้องการในการจัดทำไฟล์เอกสาร รวมถึงปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกจัดทำและจัดเก็บตามมาตรฐานการรับรอง ISO27001 ในส่วนการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Objectives) ได้แก่ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของส่วนเชื่อมต่อ (Interface Security) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์ (Software Security) และการทำงานร่วมกันและการโอนย้ายบริการ(Interoperability and Portability) เพิ่มเติมเข้ามาจากมาตรฐาน ISO27001: 2013 เพื่อให้มีการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องผ่านเงื่อนไขรับรองตาม ขมธอ. 21-2562 มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา e-Tax invoice และ e-Receipt โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการที่สนใจในการการใช้งาน etax ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่า การใช้บริการผ่านผู้ให้บริการ service provider จะได้รับความสะดวก รวยเร็ว และปลอดภัยของข้อมูลที่จัดทำ มีมาตรฐานเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดอย่างแน่นอน

ทาง Etaxgo เองก็เป็นผู้ที่กรมสรรพากรรับรองให้เป็น Service provider ด้วยเช่นเดียวกัน หาสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานเราได้ตามช่องทางบนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที


Tags


บทความที่น่าสนใจ

จะรู้ได้อย่างไรว่าเอกสาร e-Tax Invoice ของเรานั้นถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

จะรู้ได้อย่างไรว่าเอกสาร e-Tax Invoice ของเรานั้นถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

รับคำปรึกษาฟรี เพียงแค่กรอข้อมูล

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ เรามี Solution ที่พร้อม
ตอบสนองทุกความต้องการ ในทุกๆธุรกิจของคุณ

>